Khám phá truyện Adult được đăng gần đây

Truyện Adult là Thể loại truyện có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, chỉ dành cho tuổi 17+.

Thể loại Adult thường có nội dung chứa đựng các yếu tố liên quan đến tình dục, tình huống phù hợp cho người lớn. Các tác phẩm "adult" thường có mục tiêu chính là giải trí hoặc khám phá các khía cạnh của cuộc sống người lớn mà không phù hợp cho đối tượng dưới 17 tuổi.