Tác giả Kakujou Azuma 鶴城東

‘Được hoa khôi của lớp hầu hạ,’ có lẽ là suy nghĩ thoáng qua của bất kỳ ai ít nhất một lần.Nhưng nói thật tôi không khuyến khích Tôi là Souta Ashiya một pháp sư thất bại biến bạn cùng lớp Chikage Fujiwara thành sử ma Cô ấy thuộc dòng
25 chương
Sắc