Tác giả Áo Vải Thiên Kiêu

Đổi đan dược xây tông môn thăng công pháp thu đệ tử Tiêu Vân vì hoàn thành sư tôn trước khi chết nguyện vọng không ngừng mạnh lên chế tạo vạn cổ đệ nhất tông môn Tông chủ đệ tử bị Kiếm Tông tông chủ đả thương làm sao bây
489 chương
Khoa huyễn